هویت اسلامی ما

نویسنده:
چکیده:
اگر چه درباب هویت از زوایای گوناگون تحقیقاتی در کشور انجام شده است اما به عقیده نویسنده، مهمترین نقطه ضعف این تحقیقات در این است که چیستی هویت برای نویسندگان این آثار روشن نیست.
در این مقاله ضمن نقل آرا مختلف درباره «چیستی هویت»، به تحلیل و نقد آنها پرداخته، سپس دیدگاهی را که به صواب نزدیکتر می نماید، ذکر خواهیم کرد. بخش نخست این مقاله که به چیستی هویت می پردازد، بحثی ناظر بر واقع است و بخش دوم یعنی بخش مربوط به «هویت اسلامی و ویژگی های آن» بحثی ناظر بر ارزش است. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، موارد ذیل است: هویت در لغتنامه ها، هویت در علوم اجتماعی، اقسام تعریف هویت، نقد اقسام تعریف هویت، تعریف شخصیت، تفاوت های هویت و شخصیت، مصداق هویت در آدمی، چیستی هویت های مقید، چیستی هویت اسلامی و ویژگی های آن، راه های دستیابی به هویت اسلامی مطلوب.
زبان:
فارسی
در صفحه:
111
لینک کوتاه:
magiran.com/p783890 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!