ارائه مدلی در تحلیل پوششی داده ها برای به دست آوردن وزن های مشترک با استفاده از منطق فازی

پیام:
چکیده:
مدل تحلیل پوششی داده ها مدلی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری است. در مدل های قبلی ارائه شده ضعف هایی وجود دارد که مهم ترین آنها تغییر وزن ورودی ها و خروجی ها در مدل است که باعث می شود کارایی واحدهای تصمیم گیری با وزن های مختلف سنجیده شوند. مسئله مهم این است که چگونه کلیه واحدهای تصمیم گیری با یک وزن سنجیده شوند و همزمان کارایی آنها بهینه شود. در این پژوهش سعی شده است با ارائه مدلی جدید، نقاط ضعف مدل های گذشته برطرف شود. مدل ارائه شده بر مبنای مدل های تصمیم گیری چند هدفه طراحی شده است که این مدل با روش حل مسائل چند هدفه به کمک تئوری فازی حل شده و منجر به ایجاد وزن های مشترک می شود. با بهره گیری از این مدل هدف اصلی تحقیق یعنی رتبه بندی بهتر واحدهای تصمیم گیری نسبت به مدل های پایه محقق شده که این موضوع با حل مدل روی یک مثال عددی نشان داده شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p785241 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!