مکان یابی کشت بامبوی موسو در جلگه شرق گیلان

چکیده:
بامبو سریع الرشدترین گیاه سیاره زمین است. این الگوی رشد آن را در حداقل زمان قابل بهره برداری و دسترسی می کند. بامبوی موسو یکی از مهم ترین گونه بامبوهای چوبی در چین بوده و نقش اکولوژی مهمی دارد و جوانه های آن دارای ارزش خوراکی می باشد. این تحقیق به منظور شناخت مناطق مستعد کشت گیاه بامبوی موسو انجام شده است. عناصر اقلیمی و خصوصیات فیزیولوژیک این گیاه مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به صورت نقشه مناطق مستعد و نامستعد ارائه شده است. روش تحقیق کاربردی، با استفاده از داده های توصیفی و تحلیل آن، به همراه عملیات میدانی با توجه به مبانی علم جغرافیای طبیعی است. نتیجه پژوهش نشان داد که از نظر اقلیمی تقریبا تمام مناطق جلگه ای شرق گیلان مستعد کشت بامبوی موسو می باشند اما از آنجا که این گیاه خاک های غرقابی را نمی پسندد و با توجه به غرقابی بودن خاک های بخش ساحلی، این مناطق برای کشت بامبو نامناسب می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p795053 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!