مکانیابی خدمات شهری با ترکیب GIS و مدل AHP

چکیده:
ارزیابی فضاهای آموزشی ابتدایی شهر شاهرود نشان از ناسازگاری زیاد با کاربری های اطراف خود، عدم وجود مدارس در برخی از محلات که با توجه به جمعیت نیاز به این کاربری دارند و در کل عدم توزیع فضایی مناسب در شهر دارد. برای رسیدن به وضعیت مطلوب پخش و جابجایی و ایجاد مدارس جدید در شهر ضروری است. وجود معیارها و ضوابط گوناگون در انتخاب مکان جدید، استفاده از روش های تحلیل تصمیم چند معیاری را ضروری می کند. یکی از پرکاربردترین و رایج-ترین این روش ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP می باشد. در این پژوهش معیارهای مورد نظر برای ایجاد مدارس جدید با استفاده از مدل AHP وزن دهی شده و آنها در GIS با هم ترکیب گردیده اند تا مکان-های مناسب برای ایجاد مدارس جدید مشخص شود
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p795057 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!