ارزیابی رفتار دینامیکی غیر خطی یک قاب خمشی 16 طبقه بتنی تحت شتاب نگاشت های تولید شده با تبدیل موجک

پیام:
چکیده:
تبدیل موجک ابزار قدرتمندی برای تولید شتاب نگاشت هایی با طیف پاسخ سازگار است. در این نوشتار ابتدا بر اساس بزرگای گشتاوری و فاصله از نزدیک ترین سطح گسیختگی گسل، در عین مشابه بودن سایر ویژگی ها، چهار مجموعه ی متفاوت از شتاب نگاشت های حقیقی انتخاب شده است. سپس با اعمال تبدیل موجک شتاب نگاشت های منطبق با طیف طرح تولید شد. کلیه شتاب نگاشت ها اصلاح شدند. در ادامه یک سازه ی 16 طبقه ی بتنی که با روش نیرویی مبتنی بر استاندارد 2800)ویرایش سوم(تحلیل دینامیکی غیرخطی طراحی شده است به دلیل پراکندگی فراوان در پاسخ های لرزه یی سازه در اثر شتاب نگاشت های عضو یک مجموعه، روش ساده یی برای ارزیابی رفتار لرزه یی پیشنهاد شده است. در نهایت، ارزیابی نتایج نشان می دهد: 1(معیار بیشینه ی شتاب زمین معیار مطمئنی در انتخاب شتاب نگاشت مناسب نیست، 2(انتخاب شتاب نگاشت های حقیقی با بزرگای گشتاوری کوچک منجر به ارائه ی پاسخ غیرواقعی در نیروهای بیشینه ی طبقه می شود و سرانجام 3(استفاده از شتاب نگاشت های حقیقی با فاصله ی نزدیک تر به سطح گسیختگی گسل، شتاب نگاشت های اندکی قوی تر به دست می آید.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p798425 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.