به کارگیری و مقایسه تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در رتبه بندی کشورها بر مبنای میزان توسعه انسانی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
شاخص توسعه انسانی (HDI) که از سال 1990 در گزارش های سالیانه برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) برای کشورهای جهان محاسبه می شود، به ابزاری مفید جهت رتبه بندی کشورها بر مبنای میزان توسعه انسانی تبدیل شده است. از آنجا که مقدار HDI از میانگین ساده مقادیر شاخص های امید به زندگی در بدو تولد، آموزش و درآمد سرانه و با درنظر گرفتن ضرایب اهمیت یکسان برای هرکدام از این سه شاخص به دست می آید، برخی از محققین انتقادهایی را در این خصوص بیان کرده اند. از این رو، برای از بین بردن این نقطه ضعف، در مقاله حاضر از تکنیک های انتروپی و AHP برای بدست آوردن ضریب اهمیت شاخص های تشکیل دهنده HDI و از تکنیک های SAW و TOPSIS و نیز آنالیز تاکسونومی عددی به عنوان جایگزینی برای روش میانگین ساده در جهت رتبه بندی کشورها بر مبنای میزان توسعه انسانی استفاده گردیده است. هر یک از این روش ها به دلیل رویکرد خاص خود دارای نتایج متفاوتی هستند که در این مقاله علاوه بر تفسیر و تحلیل آماری نتایج هرکدام از این روش ها، نتایج آنها در یک مدل ادغامی، مورد استفاده و تحلیل نهایی قرار گرفته و نتایج حاصل از این مدل نیز تحلیل گردیده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p798864 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!