نقش توانمندسازهای سازمانی در موفقیت اجرای مهندسی مجدد (مورد مطالعه: سازمان های منتخب ایرانی)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
تغییرات اساسی که در نتیجه اجرای مهندسی مجدد در سازمان ها ایجاد می شود می تواند عاملی برای شکست پروژه های مهندسی مجدد باشد.علیرغم تلاش سازمان ها و هزینه های زیادی که برای اجرای مهندسی مجدد کرده اند، نرخ شکست مهندسی مجدد حدود 50 تا 70 درصد گزارش شده است.این امر، اهمیت بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مهندسی مجدد را دوچندان کرده است. در این راستا تحقیق منجر به این مقاله در صدد بود تا اثرات توانمند سازهای سازمانی تحت عنوان مدیریت منابع سازمان، فرهنگ سازمانی، مدیریت تغییر و مدیریت مقاومت کارکنان را بر موفقیت اجرای مهندسی مجدد بررسی نماید و رهنمود هایی برای موفقیت هرچه بیشتر پروژه های مهندسی مجدد ارائه کند. از این رو رابطه متقابل بین هر یک از توانمند سازهای سازمانی و موفقیت اجرای مهندسی مجدد از طریق تحلیل همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بر وجود رابطه بین مدیریت منابع سازمان و مدیریت تغییر با موفقیت اجرای مهندسی مجدد دلالت دارد. جامعه آماری این تحقیق مدیران سازمان ها و دست اندرکاران پیاده سازی پروژه های مهندسی مجدد در سازمان های منتخب ایرانی بوده اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
97
لینک کوتاه:
magiran.com/p798870 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!