بهبود الگوریتم های مسیریابی در سیستم های اطلاعات مکانی از طریق برآورد ریسک مسیر

نویسنده:
پیام:
چکیده:
پیدا کردن مسیر بهینه در شبکه های حمل و نقل یکی از مهم ترین آنالیز های مورد استفاده در سیستم های اطلاعات مکانی همراه است. تغییرات پیوسته ترافیک نسبت به زمان در شبکه حمل و نقل، منجر به ایجاد عدم اطمینان درپیداکردن بهترین مسیر با استفاده ازالگوریتم های رایج شده است. شکل یاد شده منجر به وجود ریسک تغییر مسیر در برخورد با تغییرات شدید ترافیکی برای مسیرهای از قبل پیش بینی شده خواهد شد. در مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم ریسک، نحوه مدل سازی آن بر پایه مشخصات توپولوژیکی گراف شبکه، ارائه شده است. با کمک مدل پیشنهادی، کارایی الگوریتم های بهترین مسیر را می توان تا میزان قابل قبولی افزایش داد. این مسئله با پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی روی شبکه واقعی در منطقه یک تهران تایید شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
184
لینک کوتاه:
magiran.com/p798875 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!