چگونگی تاثیرگذاری ملاحظه های امنیتی/استرات~ژیک بر فرآیند انتقال تکنولوژی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
تکنولوژی به عنوان کاربرد عملی دانش علمی، همواره با جلوه های تحول گرایانه ی جدیدی مواجه بوده است. در این میان، چگونگی تعامل میان «سطوح گوناگون نوآوری تکنولوژیک» و «ملاحظه های مؤثر بر جریان انتقال تکنولوژی» از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع، این رابطه ی متقابل باعث شده است که هم گام با روند فزاینده ی پیدایش تکنولوژی های پیچیده (به ویژه انواع دو یا چندمنظوره)، حساسیت های اقتصادی(فنی) و سیاسی ناظر بر جریان جابه جایی تکنولوژی به سوی طیف خاصی از دغدغه های امنیتی/استراتژیک میل نماید. در این نوشتارسعی شده است که در چارچوب رویکردی «بین رشته ای» و با اتکا بر بررسی موردی «سیاست آمریکا بر محور کنترل صدور تکنولوژی» و «خطوط راهنمای ترتیبات چندجانبه ی (بین المللی) ناظر بر صدور تکنولوژی»، چگونگی تاثیرگذاری دغدغه های امنیتی/استراتژیک بر فرآیند جهانی انتقال گر نکنولوژی های پیش رفته مورد بررسی قرار گیرد
زبان:
فارسی
در صفحه:
105
لینک کوتاه:
magiran.com/p798888 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!