ارزیابی ریزجدایش در حین انجماد دندریتی آلیاژ دوتایی با کاربرد روش میدان فازی و شبیه های تحلیلی

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، ریزجدایش در انجماد جهت دار دندریتی با کاربرد شبیه سازی به وسیله ی روش میدان فازی و شبیه های تحلیلی موجود مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه ی نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی و حل معادله های تحلیلی نشان داد که در شرایط مورد بررسی، روابط تحلیلی مقادیری بیش از آن چه از راه شبیه سازی بدست آمده را پیش بینی کرده اند. این امر هم برای شرایط وجود نفوذ در جامد هم عدم وجود آن صادق بوده است. هم چنین، در محدوده ای از کسر جامد، نتایج شبیه سازی و شبیه های تحلیلی تطابق مناسبی دارند که با زیاد شدن کسر جامد اختلاف بین آن ها افزایش می یابد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p799976 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!