توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری: مطالعه موردی یک سازمان غیر انتفاعی

پیام:
چکیده:
در این مقاله، با بررسی ادبیات نظری، 34 نوع مختلف مدل اندازه گری و مدیریت سرمایه فکری شناسایی و کانون های تمرکز آنها استخراج گردیده است با تعیین این موارد جدولی تشکیل و مدل های مختلف بر اساس تاکید آنها بر اساس تاکید آنها بر عوامل مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. سپس دو مدل به عنوان مدل مبنا برای توسعه مدل جدید انتخاب و نهایتا مدلی جامع ارائه شده است که تمامی کانون های توجه مختلف را پوشش می دهد. مدل جامع ارائه شده در یک شرکت انتفاعی مورد آزمون و اجرا قرار گرفت. در شرکت مذکور بعد از تعریف و توسعه معیارهای اندازه گیری سرمایه فکری با کمک مدل جامع و اندازه گیری وضعیت فعلی سرمایه های فکری، با دریافت نظر مدیران و ذینفعان کلیدی وضعیت مطلوب برای پنج سال آینده تعیین و اندازه گیری شد. اجرای این مدل با مشخص کردن شکاف های اساسی بین وضعیت موجود و مطلوب، راهنمایی های مفیدی جهت تصمیم گیری های آتی در اختیار مدیران قرار داد. اگر چه هر سازمانی با توجه به نیازها و شرایط خود نیاز به مدل مناسب خود دارد لیکن نتایج این پژوهش می تواند راهنمای موثری در مقایسه و انتخاب مدل مناسب برای مدیریت سرمایه فکری باشد. همچنین مدل جامع پیشنهادی می تواند به سازمان های مختلف بویژه سازمان هایی نظیر بیمارستان ها یا سازمان های نظامی که سهام یا فعالیت در بازار بورس ندارند کمک شایانی نماید.
زبان:
فارسی
صفحه:
115
لینک کوتاه:
magiran.com/p801273 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!