رهیافتی ژئوشیمیایی و زمین آماری برای منشا نهشته های بوکسیت سرفاریاب، استان کهکیلویه و بویراحمد، جنوب باختر ایران

چکیده:
نهشته های بوکسیت سرفاریاب در فرورفتگی های کارستی واقع در بالای سنگ های آهکی سازند سروک به سن سنومانین تا تورونین زیرین، که در زیر سنگ های آهکی سازند ایلام به سن سانتونین قرار می گیرند، رخ می دهند. به منظور تعیین منشا احتمالی این نهشته ها، چند نمونه از سازند سروک، ترارزا و کانسنگ بوکسیت گردآوری و از نظر ژئوشیمیایی و زمین آماری تجزیه شده اند. نمودارهای داده های شیمیایی و ضرایب همبستگی نشان می دهند که عناصر Al، Ti، Zr، Nb، Cr و V در حین فرایند بوکسیتی شدن نامتحرک بوده اند. در نمودارهای پراکندگی عناصر Zr و TiO2 در برابر Al2O3، خطوط رگرسیون از مبدا می گذرند و ترارزا در بین سازند سروک و بوکسیت قرار می گیرد. براساس این تحقیق، می توان اظهار کرد که سنگ منشا نهشته های بوکسیت سرفاریاب، سازند سروک بوده و ترارزا یک محصول حدواسط در تبدیل سنگ آهک به بوکسیت است. در نتیجه بالاآمدگی پس از تورونین، سنگ آهک سازند سروک در معرض هوازدگی کارستی قرار گرفته و لایه ای از خرده های رسی در سطح آن انباشته و به طور بخشی به بوکسیت تبدیل شده است. به دنبال فرونشینی، نهشته های بوکسیت به وسیله رسوبگذاری سنگ های آهکی سازند ایلام حفظ شده است. بالاآمدگی در زمان پلیوسن همراه با فرسایش بعدی، نهشته های بوکسیت را در وضعیت کنونی ظاهر کرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
91
لینک کوتاه:
magiran.com/p801775 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!