تحلیل هندسی، جنبشی و مراحل دگرریختی سنگ های دگرگونی پیرامون مشهد

چکیده:
سنگ های دگرگونی پیرامون مشهد در چندین مرحله دچار دگرگونی و دگرریختی شده اند که در هر مرحله، کانی ها و عناصر ساختاری خاصی تشکیل شده اند. درجه دگرگونی در سنگ های پلیتی از رخساره شیست سبز تا رخساره آمفیبولیت است. در سنگ های منطقه، برگوارگی ها به طور کلی دارای شیب تند به سوی شمال خاور بوده و خطوارگی ها، به طور عمده دارای میل متوسط و کم (کمتر از30 درجه) به سوی شمال باختر هستند. بررسی جنبشی ساختار های نرم در مقیاس های میکروسکوپی و رخنمون نشان دهنده اعمال برش از نوع راستالغز راست بر با مولفه معکوس از شمال باختر به سوی جنوب خاور در پهنه های برش است. مقایسه تحلیل جنبشی چین های مزوسکوپی همزمان با دگرریختی، با سوهای برش به دست آمده برای پهنه های برش نرم منطقه، نشان دهنده تقسیم شدگی کرنش در منطقه است. با توجه به بررسی های صحرایی و مطالعات میکروسکوپی، سنگ های منطقه در دو مرحله دچار دگرریختی نرم شده اند و در مرحله های بعدی دگرریختی نرم- ترد و ترد بر آنها اثر کرده است. مراحل اول و دوم دگرریختی به صورت پیش رونده و پیوسته است که با اوج دگرگونی در منطقه همراه بوده اند. مرحله اصلی دگرگونی همزمان با کوه زایی سیمرین پیشین است.
زبان:
فارسی
صفحه:
99
لینک کوتاه:
magiran.com/p801781 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!