معمای رقابت و جهانی شدن توسعه نیافتگی

مترجم:
دکترمحمدقلی یوسفی
چکیده:
در بررسی محتوای تئوریک قابلیت رقابت، نویسنده برآن است که این مفهوم، ظاهری بسیار فریبنده دارد، و در نتیجه، به آسانی، اشتباه در استنباط رخ می دهد. آنچه در پشت ظاهرساده این مفهوم نهفته است، شکل بسیار پیچیده آن است که ناتوانی در تشخیص آن ممکن است به اشتباه در جهانی کردن منجر شود. با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصادهای کمترتوسعه یافته فرضی، پیش از ارائه یک رهنمود اصلاحی، ضروری است که قابلیت رقابت را به شکل کاملا پیچیده آن درک کنیم. متاسفانه دلایلی وجود دارد که براساس آنها، نسبت به وجوداین آگاهی در افکار جاری، تردید داریم.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p80180 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!