بررسی وضعیت بازار خودروسازی در ایران

چکیده:
صنعت خودرو، به لحاظ نقش حساس آن در زندگی افراد جامعه، سودآوری فوق العاده، اشتغال زایی و گردش مالی وسیع، مورد علاقه و رقابت بسیاری از کشورها و شرکتهای بزرگ بین المللی می باشد. این صنعت به سبب پیوند عمیقی که با سایر بخشهای اقتصادی و صنعتی دارد و همچنین از پیشرفته ترین تکنولوژی جهان بهره مند می باشد، از اهمیت ویژه ای برخورداراست. صنعت خودرو در جهان، طی دهه های 1980 و 1990 با تحولات عمیقی رو به رو بوده است. با وجود این، صنعت خودرو در کشور ما همچنان با مشکلات بسیاری مواجه می باشد،به طوری که به رغم تجربه 30 ساله، هنوز جایگاه مشخص و قابل اتکایی در ساختار اقتصادی وصنعتی کشور ندارد. بدین ترتیب، بررسی وضعیت صنعت خودرو در کشور، به ویژه در بخش خودرو سواری، دارای اهمیت خاصی است. گزارش حاضر، دو بخش اصلی بازار، تقاضا وعرضه خودرو در کشور را مورد تحلیل قرار می دهد و به شناسایی عوامل مؤثر بر آن می پردازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p80272 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!