تعدیل ساختاری و کاهش فقر: تحقیقی بر مبنای تفسیر نتایج مطالعه کشورها

نویسنده:
مترجم:
تیمور محمدی
چکیده:
در مورد اثرات برنامه های تعدیل بر فقر، تعمیمهای ساده چندانی صورت نگرفته است. مسائل بسیاری در مورد داده ها و روش شناسی باقی است و نتایج پیچیده و متنوع هستند.اغلب، گروه های فقیر، و به ویژه، کارگران فقیر شهری از برنامه های تعدیل زیان می بینند، اماگرایشی وجود داشته است تا بیش از حد و به صورتی مبالغه آمیز بر اثرات منفی آن تاکید ورزند.در بلندمدت، تعدیل، لازمه حذف فقر است. مسئولیت اصلی دستیابی به هدفهای ضدفقربرعهده دولتهای ملی است، اما آنها اغلب علاقه چندانی به مسئله فقیران نشان نمی دهند. در هرصورت، نهادهای مالی بین المللی نیز باید در این مسئولیت سهیم باشند و تلاش بیشتری درجهت طراحی برنامه های تعدیل ساختاری در یک چارچوب کاهش دهنده هزینه بنمایند.وظایف سیاستی اصلی، عبارتند از ضابطه بندی یک راهبرد ضدفقر بلندمدت و حصول اطمینان از این که سیاست های تعدیل با آن سازگار می باشند، بدون اینکه از امر مهم سازگاری اقتصاد با شرایط در حال تغییر منحرف گردیم.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p80517 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!