به سوی رشته ای جدید در برنامه ریزی

مترجم:
سید جعفرسجادیه
چکیده:
در بسیاری از فعالیتها، که در حوزه های گوناگون با ریشه های تاریخی - فرهنگی متفاوت جریان دارد، زمینه نوینی در حال ظهور است که هر چه بیشتر و مشخصتر بابرنامه ریزی پیوند خورده است. مقصود از "مشخصتر"، بیان این حقیقت است که این زمینه جدید برایندی از پیوند چند رشته نام آشنای کنونی نیست; بلکه هویت "مشخص " دیگری داردکه تشخیص اجزای مؤلفه آن را دشوار می سازد. مقاله حاضر، این فرایند و عناصر این زمینه نوین را تحلیل می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
111 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p80647 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!