ارج نهادن به فلسفه در اقتصاد: آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998

مترجم:
محمدحسن فطرس
چکیده:
آیا رای اکثریت، قاعده تصمیمگیری "خوبی" است؟ چگونه باید نابرابری درآمدها وفقر را اندازه گیری کرد؟ چه عواملی قحطی ها را برمی انگیزد؟ پاسخ به چنین پرسشهایی جایزه نوبل اقتصاد امسال را نصیب آمارتیا سن کرد. یاریگری وی در اقتصاد رفاه دارای این نوآوری است که ابزار تحلیل اقتصادی را با فلسفه تلفیق می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 146
لینک کوتاه:
magiran.com/p80820 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!