سرکوب مالی و رشد اقتصادی در ایران: ارزیابی الگوی مک کینون - شاو

نویسنده:
چکیده:
هدف اصلی در این مقاله، ارزیابی الگوی مک کینون شاو و الگوی مکمل بودن (پول وسرمایه فیزیکی) مک کینون در اقتصاد ایران می باشد. بحث اصلی این الگو، این است که سرکوب مالی، نرخ رشد واقعی و اندازه اقعی نظام مالی را کاهش می دهد، و بنابراین، فرایندتوسعه اقتصادی را متوقف ساخته یا به شدت کند و آهسته می کند. در این مقاله، معادله هایی برای پس انداز، سرمایه گذاری و تقاضا برای پول در نظر گرفته ایم و براساس اطلاعات اقتصادایران از سال های 1374-1341 و فن حداقل مربعات معمولی، این نظریه ها را به بوته آزمایش گذاشته ایم. نتایج حاصل از برآورد معادله های مورد نظر، از الگوی مک کینون - شاو و فرضیه مکمل بودن مک کینون حمایت می کنند. براساس یافته های این پژوهش، می توان گفت که اگر مسئولان پولی کشور، جسارت نسخ سرکوب مالی از طریق رها کردن سقف نرخ بهره واقعی را به خودبدهند، سطح سرمایه گذاری و پس انداز حقیقی افزایش خواهد یافت، و این امر، منجر به افزایش مجدد درآمد، و در نهایت، رشد اقتصادی خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 132
لینک کوتاه:
magiran.com/p80893 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!