وارون غیر خطی داده های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیر فضا

چکیده:
این مقاله یک روش پایدار، موثر وقابل انعطاف برای حل مسائل معکوس غیر خطی را برای مدل سازی معکوس داده های مغناطیسی معرفی می کند. روش تکراری عرضه شده در این مقاله به خوبی با مسائل معکوس غیر خطی با حجم زیاد پارامترهای مدل، سازگار است. روش گرادیان زیرفضا از پارامترسازی استفاده می کند که در آن عمق بالایی بلوک ها ثابت و عمق پایینی آنها متغییر است. در این روش پارامترهای مدل با توجه به بعد ابعادی متغییر، در زیرفضاهای مجزا رده بندی می شوند. روش عرضه شده روشی مبتنی بر تکرارهای متوالی است که در هر تکرار، تغییرات پارامترهای مدل در یک زیرفضای Pبعدی از فضای Mبعدی پارامترها به دست می آید (که با استفاده از این تغییرات، مدل اولیه به روز خواهد شد). بردارهای اساسی و تشکیل دهنده این زیرفضای Pبعدی از آنالیز تجزیه به مقادیر منفرد ماتریس مشتقات دوم پارامترهای مدل استخراج می شود. از این بردارهای پایه ماتریس تصویر از فضای Mبعدی پارامترهای مدل به زیرفضای Pبعدی از پارامترهای مدل استفاده می شود.
این روش در وارون سازی داده هایی با درصد زیاد نوفه، نتایج خوبی را نشان داده است. همچنین وارون سازی با روش گرادیان زیرفضا با وارون سازی به روش مارکوارت-لونبرگ که روشی متداول ومرسوم در وارون سازی های مسائل غیر خطی است، مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند که روش گرادیان زیرفضا علاوه بر همگرایی زمانی با سرعت بیشتر، دارای پایداری قابل ملاحظه ای نسبت به روش ذکر شده است. به منظور نشان دادن قابلیت های روش عرضه شده درموارد عملی ژئوفیزیک، وارون سازی داده های واقعی برداشت شده در ناحیه مغان در راستای یک نیم رخ صورت گرفته است که نتایج، همخوانی خوبی با نتایج حاصل از حفاری در این منطقه دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p809392 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!