بررسی ناهمسانگردی آزیموتی لرزه ای موج P در عرض زاگرس

چکیده:
ناهمسانگردی آزیموتی لرزه ای با استفاده از باقی مانده های زمان رسید نسبی موج P مربوط به زمین لرزه های دورلرزه ای رسیده به ایستگاه های نیم رخی در عرض زاگرس (نیم رخ زاگرس) تا عمق 460 کیلومتر مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، داده های موجود در آزیموت پشتی بین 180 تا 360 درجه با کم کردن 180 درجه به بازه آزیموت پشتی بین 0 تا 180 درجه منتقل شدند. سپس، این داده ها برای هر ایستگاه برحسب آزیموت پشتی رسم شدند و منحنی چندجمله ای درجه چهار به آنها برازش شد. بیشینه و کمینه این منحنی ها به ترتیب، بیانگر جهت سرعت زیاد و کم پرتوهای رسیده به آن ایستگاه هستند. نتایج نشان می دهد که جهت سرعت سریع در زیر ایران مرکزی و کمان ماگمایی ارومیه-دختر در جهت شمال غرب-جنوب شرق قرار دارد. جهت های سریع در ایستگاه های زیر زاگرس و زون سنندج-سیرجان در راستای شمال شرق-جنوب غرب قرار دارند که عمود بر امتداد جهت های سریع تعیین شده برای بخش شمال شرقی نیم رخ است.
زبان:
فارسی
صفحه:
103
لینک کوتاه:
magiran.com/p809398 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!