فرجام شناسی مسیحی به روایت پروتستان

مترجم:
جواد قاسمی قمی
چکیده:
فرجام شناسی، از آموزه های الهیاتی دینی است که به دلیل مرتبط بودن با آینده نادیده بشر از مباحث جذاب و تاثیرگذار در ادیان به شمار می رود. در این میان، ادیان ابراهیمی تصویر روشن تری از آینده برای پیروان خود ترسیم کرده اند، چنان که در دینی هم چون مسیحیت این آموزه اصلی کلامی و تاثیرگذار در اعتقادات به شمار می رود. بازگشت دوباره مسیح و داوری نهایی و بهشت و دوزخ از جمله مباحث فرجام شناختی در آیین مسیحیت است. درک درست این اندیشه در مسیحیت، نیازمند آشنایی بی واسطه با آراء و نوشته های الهیاتی اندیشه ورزان و صاحب نظران این دین است که در هریک از سه فرقه کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان قلم زده اند. در آیین پروتستان از آثار ارزش مند الهیاتی کتاب نظام التعلیم فی علم اللاهوت القویم نوشته کشیش جیمز انس الامیرکانی است. ویژگی بارز این کتاب شکل پرسش و پاسخی آن و نیز استنادات بی شمار به کتاب مقدس است که نویسنده در میان مباحث، ضمن طرح اندیشه های کاتولیکی به نقد آنها نیز می پردازد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
163
لینک کوتاه:
magiran.com/p812224 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!