تاثیر پارامترهای اسپری شعله ای و عملیات حرارتی بر ریزساختار پوشش های بر پایه نیکل

پیام:
چکیده:
اسپری شعله ای به خاطر گستردگی مواد مورد استفاده و هزینه پایین، یکی از فرایندهای پرکاربرد در فراوری پوشش ها به شمار می رود. اما چسبندگی ضعیف بین اسپلت ها و بین پوشش و زیرلایه و تخلخل بالای پوشش، از معایب عمده این روش است. برای غلبه بر این مشکل، پوشش های به دست آمده از این فرایند، تحت عملیات حرارتی قرار می گیرند. پوشش های NiCrBSi، مقاومت سایشی و خوردگی بالایی داشته و در اجزایی که تحت شرایط سخت تریبولوژیکی قرار دارند، به کار برده می شوند. در تحقیق حاضر پوشش های پایه نیکل NiCrBSi، با استفاده از تکنیک اسپری شعله ای فراوری شده و تاثیر پارامترهای اسپری شعله ای و عملیات حرارتی بر ریزساختار آنها بررسی گردید. نتایج نشان داد که پوشش های به دست آمده در میزان تغذیه پودر g/min150 و فاصله اسپری cm15 که بر روی زیرلایه های سندبلاست شده، اعمال گردیده اند، از ریزساختار لایه ای تشکیل شده اند که این لایه ها به خوبی روی یکدیگر پخش شده و کمترین مقدار تخلخل را دارا هستند. نتایج بررسی های فازی نشان داد که فازهای Ni، CrB، (Cr،Fe)7C3، Ni3B و Ni5Si2 در ریزساختار پوشش های عملیات حرارتی شده تا دمای C 1075 قابل شناسایی هستند. همچنین در پوشش های عملیات حرارتی شده در دمای C 1100، علاوه بر فازهای ذکر شده، فاز Cr2Ni3B6 نیز شناسایی شد
زبان:
فارسی
صفحه:
4
لینک کوتاه:
magiran.com/p826130 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.