ارائه برنامه های مختلف در اجرای سیاست حمایت قیمتی گندم: مطالعه موردی استان مازندران

پیام:
چکیده:
گندم یکی از راهبردی ترین کالاهای کشاورزی است که همواره مورد توجه دولت بوده است. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی و شبیه سازی ابزارهای مختلف در اجرای سیاست حمایتی قیمتی گندم در استان مازندران است. درجهت نیل به این هدف از مدل فلوید استفاده شد تا ابزار مناسب در جهت رفع مشکل کاهش سطح زیرکشت و تولیدگندم در استان که از مشکلات مهم است شناخته شده و پیشنهادگردد. باتوجه به اینکه داده های این مطالعه به صورت سری زمانی طی سال های (1387-1357) است، آزمون ایستایی انجام شد و درنتیجه تمام متغیرها در سطح داده ها ایستا شدند. در ادامه با استفاده از الگوی تعادل بازار چندجانبه (فلوید) به شبیه سازی پنج ابزارهای مختلف سیاست حمایت قیمتی پرداخته شد. با درنظرگرفتن تمام جوانب امر به نظر می رسدکه دولت می بایست راهکار افزایش قیمت خرید گندم (یارانه قیمتی) را در پیش گیرد تا از زیان های ناشی از کاهش سطح زیرکشت و تولید گندم در استان جلوگیری نماید و سیاست حمایت قیمتی کارا باشد یا اینکه بازار آزاد قیمت تعادلی را تعیین کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p826921 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.