بررسی صحت روش نمونه برداری فاصله ای نزدیک ترین فرد در جنگل های بلوط غرب

پیام:
چکیده:

روش نمونه برداری نزدیک ترین فرد یکی از روش های نمونه برداری فاصله ای است که برای اندازه گیری تراکم (تعداد در واحد سطح) و تاج پوشش گیاهان به کار می رود. برای برآورد تراکم با این روش روابط مختلفی ارائه شده است. در این بررسی کاربرد این روابط (با توجه به معیار صحت) به منظور برآورد تعداد در هکتار و درصد تاج پوشش درختان در جنگل های بلوط زاگرس در جنگل آموزشی، پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه بررسی شد. در محدوده ای به مساحت50 هکتار که قبلا در آن آماربرداری صددرصد انجام شده بود، 50 نقطه نمونه برداری برای روش نمونه برداری فاصله ای نزدیک ترین فرد به صورت منظم با شروع نقطه تصادفی برداشت شد و برای برآورد تعداد در هکتار از روابط مختلف مربوط به این روش استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که برای برآورد تعداد در هکتار درختان در جنگل مورد بررسی، با توجه به معیار صحت قابل قبول (صحت کمتر از 10 درصد)، روابط ارائه شده توسط Morisita و Batcheler & Bell از بین روابط ارائه شده مناسب هستند و برای برآورد درصد تاج پوشش درختان هیچکدام از روابط ارائه شده مناسب نیست.

زبان:
فارسی
صفحه:
323
لینک کوتاه:
magiran.com/p833024 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!