مقاله انگلسی: ژئوشیمی دو رسوب مغزی از سواحل غربی هندوستان

چکیده:
رسوبات مغزی حاوی مقادیر معتنابهی آلومینیوم و مواد آلی به دلیل نرخ رسوب گذاری زیاد و نزدیکی آنها به دماغه رودخانه می باشند. کاهش غلظت عناصر سنگین در قسمت های تحتانی رسوب مغزی حاکی از کمرنگ بودن نقش زمین شناسی در گذشته های دور بوده است. گرچه مواد آهکی موجب ترقیق غلظت عناصر سنگین می گردد, دو عنصر منگنز و سرب با این مواد همبستگی و ارتباط زیادی را نشان می دهند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
84
لینک کوتاه:
magiran.com/p83489 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!