عناصر اسطورهای در داستان صومعه پارم اثر استاندال

پیام:
چکیده:
استاندال، در کنار بزرگانی همچون بالزاک، فلوبر و زولا، بی شک یکی از نویسندگان نام آور ادبیات فرانسه در قر ننوزدهم به حساب می آید.
مقاله سعی کرده ایم که با نگاهی اسطورهای، به بررسی عناصر داستان در رمان معتقدیم نشانه هایی از اسطوره در عناصر ساختاری این داستان دیده میشود. برای اثبات ای ن امر و نشان دادن نشانه های اسطورهای این اثر، عناصری چون زمان، مکان و چهره های داستانی مورد مطالعه و بررس ی قرار گرفته است. در این راه، پس از نگاهی کوتاه به اسطوره و اسطوره شناسی، و با استعانت از اسطوره های یونان و رم باستان و همچنین اسطوره های موجود در ادبیات فرانسه، تلاش کرده ایم نشان دهیم که مکانهای یاد شده در رمان از ابعادی اسطورهای برخوردارند، همچنان که زمان داستان نیز از نظر تاریخی دارای ویژگی اسطوره ایست و قهرمان داستان نیز از خصوصیات یک قهرمان اسطورهای برخوردارند.
زبان:
فرانسوی
صفحات:
19 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p835992 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!