بررسی تاثیر روش های گوناگون آغازگری پالایه رقومی بر نتایج مدل WRF

چکیده:
روش های پالایه رقومی را برای کاهش یا حذف موج هایی غیرفیزیکی با بسامدهای زیاد به کار می برند. این موج های مزاحم ممکن است باعث ناپایداری یا انحراف نتایج مدل های پیش بینی عددی وضع هوا از مقادیر درست شوند. در این مقاله در ابتدا روش های گوناگون آغازگری پالایه رقومی برای انواع متفاوت پالایه ها به لحاظ نظری با یکدیگر مقایسه می شود و مزایا و معایب هریک مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه امکانات موجود در مدل WRF که برای اعمال آغازگری پالایه رقومی درنظر گرفته شده است، بررسی و تشریح می شوند. سه روش اصلی آغازگری پالایه رقومی موجود در مدل WRF، آغازگری پالایه رقومی لانچ، آغازگری پالایه رقومی دررو و آغازگری پالایه رقومی دومرتبه ای هستند. هریک از این روش ها با 9 پالایه متفاوت قابل کاربردند که در متن مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اند. مدل WRF برای یک بررسی موردی با و بدون روش آغازگری اجرا شده است و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که روش آغازگری پالایه رقومی دومرتبه ای همراه با پالایه دولف نسبت به سایر روش ها مزیت نسبی بیشتری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که به صورت کلی به کار بردن روش های آغازگری پالایه رقومی باعث کاهش بسامدهای مزاحم در نوسان های مربوط به فشار می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
16
لینک کوتاه:
magiran.com/p837883 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!