پیشنهاد الگوریتمی برای مدل سازی و تفسیر داده های سایزموالکتریک

چکیده:
به طور کلی روش سایزموالکتریک، روشی اکتشافی براساس امواج لرزه ای و الکترومغناطیسی است. امواج لرزه ای ایجاد شده با یک چشمه لرزهای در مرز جدایی دو محیط، حرکت نسبی سیال–جامد را به وجود می آورند که در اثر تقابل خواص کشسانی محیط با سیال اشباع کننده ایجاد می شود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر میدان الکتریکی جریان DC روی انتشار امواج ارتعاشی به روش حوزه زمانی شبه طیفی (pseudo spectral time domain) است که در اصطلاح کلی تر، تاثیر اتصال سایزموالکتریک نامیده می شود. در این تحقیق از معادلات پروالاستودینامیک برای امواج ارتعاشی و معادلات ماکسول برای امواج الکترومغناطیسی استفاده شده و میزان تاثیر اتصال سایزموالکتریک با چگالی بار الکتریکی، قابلیت رسانایی الکتریکی، تابع قابلیت نفوذ دی الکتریک، گران روی سیال و پتانسیل زتا تعیین شد. تغییر میدان الکتریکی با جریان الکتریکی DC اعمال شده با نتایج آزمایش فیزیکی در محیط مدلسازی شده مقایسه شد و نتایج روشن ساخت که میدان الکتریکی DC به طور قابل توجهی روی انتشار انرژی کشسانی از راه اتصال سایزموالکتریک در محدوده وسیعی از پهنای بسامد ارتعاشی تاثیر می گذارد. همچنین به کمک مولفه افقی میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی، مرز لایه های زیر سطح زمین مشخص شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p837885 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!