حساسیت تولید امواج گرانی- لختی به درجه کژفشاری در یک مدل دولایه ای بر روی کره

چکیده:
در این مقاله، شبیه سازی ایده آلی از تولید امواج گرانی– لختی در شارش تاواری در یک مدل عددی شامل معادلات بسیط روی کره با دو لایه هم دمای پتانسیلی و کاربست الگوریتم عددی فرابرد پربندی نیمه لاگرانژی برای حل معادلات، صورت می گیرد. شرایط اولیه مدل برای چهار آزمایش شامل یک جت متوازن با دمای پتانسیلی یکسان در لایه زیرین و دمای پتانسیلی متفاوت در لایه بالایی است. نتایج بیانگر آن است که بیشینه میانگین آهنگ رشد ناپایداری در آزمایش اول رخ می دهد و با افزایش پایداری ایستایی، میانگین آهنگ رشد کاهش می یابد. همچنین در آزمایش اول، تولید دو بسته موج گرانی– لختی یکی در پایین دست ناوه و دومی در بالادست آن مشاهده می شود؛ درحالی که در آزمایش دوم، فقط تولید بسته موج بالادست ناوه وجود دارد و در آزمایش های سوم و چهارم، دیگر نشانی از تولید دو بسته موج فوق نیست. قله انرژی در دسترس نامتوازن نیز بیشینه مقدار را در آزمایش اول دارد و با افزایش پایداری ایستایی، از مقدار آن کاسته می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
109
لینک کوتاه:
magiran.com/p837889 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!