مقایسه شیوع گواتر در مردان و زنان: یک متاآنالیز

پیام:
چکیده:
مقدمه

بررسی های متعدد نشان داده اند گواتر در زنان شایع تر از مردان می باشد. با توجه به این که اختلاف جنسی قبل از بلوغ دیده نمی شود، می توان تصور کرد که هورمون های جنسی تاثیری بر حجم تیروئید دارند. کمبود ید سبب افزایش شیوع گواتر می شود ولی تفاوت آن در دو جنس مشخص نیست. هدف این پژوهش، متاآنالیز مقالاتی بود که به مقایسه ی شیوع گواتر در مردان و زنان در مناطق مختلف وضعیت ید و در رده های سنی متفاوت پرداخته بودند.

مواد و روش ها

نوع مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر اساس معیار Cochrane می باشد که با استفاده از منابع الکترونیکی MEDLINE-EMBASE- Cochrane و منابع الکترونیکی فارسی زبانIranmedex – Magiran- SID Irondoc-، تمام مقالاتی که در آنها معاینه ی تیرویید در هر دو جنس صورت گرفته است، وارد مطالعه شدند.

یافته ها

105 مطالعه، شامل 429252 نفر با محدوده ی سنی 1 تا 80 سال، وارد متاآنالیز گردیدند. نسبت شیوع گواتر توتال در جنس مونث به مذکر، در کل مطالعات 39/1 بود (51/1-28/1=95% فاصله اطمینان)، این نسبت در مناطق طولانی مدت ید ناکافی نسبت به مناطق ید کافی اخیر، بالاتر بود (94/1 در برابر 36/1)، ولی در مناطق با ید کافی تفاوتی مشهود نبود. این نسبت برای گواتر درجه دو نسبت به گواتر درجه یک بالاتر بود (78/1 در برابر 30/1) و نیز این نسبت به خصوص در مناطق کمبود ید بعد از 15 سالگی افزایش واضح نشان داد.

نتیجه گیری

در مناطق کمبود ید بعد از بلوغ، گواتر در زنان نسبت به مردان شایع تر است.

کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحه:
641
لینک کوتاه:
magiran.com/p838327 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.