چگونگی اتصاف ذات الهی به اوصاف کمالی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در قرآن کریم صفاتی برای خداوند متعال اثبات شده است و این آیات منشا طرح این بحث شده که نحوه اتصاف ذات الهی به صفات چگونه است؟ با چه ادله ای صفات، به خداوند متعال نسبت داده می شوند؟ آیا این اوصاف دارای واقعیت اند یا اینکه واقعیتی ندارند و نام هایی بیش نیستند، هرچند ذات الهی آثار آنها را دارد؟ هدف این مقاله ارائه یک بحث منسجم و منظم از اوصاف الهی، که به صورت منطقی وارد حیطه اوصاف الهی گردد و آنها را از حیث هستی شناختی مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق، چگونگی اتصاف خداوند به اوصاف کمالی و محدودیت یا عدم محدودیت اوصاف در مورد پروردگار عالم، با توجه به قاعده «واجب الوجود بالذات از همه جهت واجب الوجود است»، و فروعی که از این قاعده متفرع می شود، مورد بررسی واقع می شود و اشکالاتی که در نحوه اتصاف ذات اقدس الهی به اوصافش به وجود آمده، مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p840735 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!