رخساره های سنگی، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب در نهشته های نسبت داده شده به سازند لالون، برش باهمو، بلوک پشت بادام

چکیده:
به منظور شناخت محیط رسوبی و بررسی تغییرات سطح آب، سازند لالون به سن کامبرین پیشین در برش باهمو به ستبرای 550 متر واقع در بلوک پشت بادام، مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات صحرایی، برداشت 110 داده جریان دیرینه و بررسی سنگ شناسی، بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی و تجزیه پراش اشعه ایکس نمونه های شیلی، منجر به تحلیل رخساره ای، تعیین جهت جریان دیرینه و تفسیر محیط رسوبی دیرینه در این سازند شد. تحلیل رخساره های سنگی حاکی از وجود 5 رخساره سنگی سیلیسی آواری دانه درشت (Gm)، دانه متوسط (Sp، St، Sh) و دانه ریز (Fl) و یک رخساره کربناتی (دولومیتی) در این نهشته ها می باشد. رخساره های به دست آمده به همراه الگوی بایمدال دو قطبی و شواهد سنگ شناسی مانند وجود ماسه سنگ های گلوکونیت دار با بلوغ بافتی و ترکیبی بالا، نشان دهنده رسوبگذاری این نهشته ها در محیط پهنه کشندی است. بررسی تغییرات نسبی سطح آب دریا در برش مورد مطالعه، حاکی از وجود دو توالی متمایز می باشد که با ناپیوستگی نوع اول (SB1) محصور شده اند.
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p844761 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!