رنگبری رنگزاهای اسیدی با استفاده از کیتوسان در سیستم های یک جزئی و دو جزئی

چکیده:
امروزه به منظور حذف آلودگی آب، از جاذب های ارزان قیمت استفاده می گردد. کیتوسان با دی استیله کردن بیوپلیمرکیتین به دست می آید و کیتین از نظر فراوانی در جهان دومین پلی ساکارید بعد از سلولز است. در این تحقیق رنگبری دو رنگزای آنیونی از پساب های نساجی در سیستم های یک جزئی و دو جزئی انجام شده است. رنگزای مستقیم آبی 78 (Direct Blue 78) و رنگزای اسیدی مشکی 26 (Acid Black 26) به عنوان مدل انتخاب شده است. خصوصیات سطحی کیتوسان قبل و بعد از فرآیند رنگبری با استفاده از تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. عوامل مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب و pH بررسی شد. داده ها نشان دادند که کیتوسان می تواند به عنوان یک جاذب برای رنگبری رنگزاهای آنیونی از پساب های رنگی نساجی مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
199
لینک کوتاه:
magiran.com/p845096 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!