رنگبری رنگزاهای اسیدی با استفاده از کیتوسان در سیستم های یک جزئی و دو جزئی

پیام:
چکیده:

امروزه به منظور حذف آلودگی آب، از جاذب های ارزان قیمت استفاده می گردد. کیتوسان با دی استیله کردن بیوپلیمرکیتین به دست می آید و کیتین از نظر فراوانی در جهان دومین پلی ساکارید بعد از سلولز است. در این تحقیق رنگبری دو رنگزای آنیونی از پساب های نساجی در سیستم های یک جزئی و دو جزئی انجام شده است. رنگزای مستقیم آبی 78 (Direct Blue 78) و رنگزای اسیدی مشکی 26 (Acid Black 26) به عنوان مدل انتخاب شده است. خصوصیات سطحی کیتوسان قبل و بعد از فرآیند رنگبری با استفاده از تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. عوامل موثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب و pH بررسی شد. داده ها نشان دادند که کیتوسان می تواند به عنوان یک جاذب برای رنگبری رنگزاهای آنیونی از پساب های رنگی نساجی مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحه:
199
لینک کوتاه:
magiran.com/p845096 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.