بررسی اثر نانو ذرات آلومینا بر مقاومت به خراش رزین های یورتان اکریلات پخت شونده با UV

چکیده:
امروزه پخت فیلم های نازک پلیمری از طریق تابش پرتو در کاربردهای متفاوتی همچون لاک، رنگ و جوهرهای چاپ بسیار گسترش یافته است. رزین های یورتان اکریلات یکی از مهم ترین رزین های پخت شونده با UV در صنایعی همچون صنعت خودرو بوده و از آنجا کهدر بسیاری از این کاربردها مقاومت در برابر خراش بالا لازم است، توجه زیادی به بهبود مقاومت در برابر خراش این پوشش ها از طریق افزودن نانو ذرات معطوف گردیده است. از این رو در این کار تحقیقاتی به بررسی اثر نانو ذرات آلومینا بر خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش های یورتان اکریلات پخت شونده با UV، به ویژه مقاومت به خراش آن پرداخته شده است. مقاومت در برابر خراش از طریق آزمون Nano Indentation ارزیابی گردید. همچنین سختی میکرو فیلم های پخت شده و استحکام چسبندگی پوشش ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از افزایش کار خراش از حدود 470 تا 700 پیکو ژول و مدول الاستیک از 1.9 تا 2.3 گیگا پاسکال می باشد. به طور کلی می توان بیان نمود که نانو ذرات آلومینا موجب بهبود نسبی در برخی از خواص فیلم های یورتان اکریلات پخت شونده با UV گردیده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
217
لینک کوتاه:
magiran.com/p845098 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!