بررسی جذب هم دمای مواد رنگزای دیسپرس روی الیاف نایلون 6

نویسنده:
چکیده:
در این تحقیق جذب هم دمای سه ماده رنگزای غیریونی دیسپرس آبی 3، قرمز 1 و زرد 3 بر روی الیاف نایلون 6 در دو دمای 90 و 98 درجه سانتی گراد مطالعه شده است. در همه موارد انحراف مشخصی از جذب هم دما نرنست مشاهده شد. کارآیی جذب هم دما دو حالته (Dual-Mode) که مرکب از دو مکانیسم جذب در مکان های مشخص (لانگمیور) و انحلال (نرنست) می باشد، بررسی شد. مشاهده شد که در مقایسه با معادله جذب نرنست، معادله جذب دوحالته با نتایج تجربی از تطابق بالاتری برخوردار است. علاوه بر آن، نتایج تاثیر عامل دما بر روی جذب هم دما دوحالته نشان داد که با افزایش دما حد اشباع لیف افزایش یافته و فضای بیشتری در بستر لیفی برای انحلال رنگزا به وجود می آید. اگرچه وقوع چنین حالتی خود منجر به افزایش مقدار جذب طی ساز و کار نرنست می شود، هنوز هم سهم زیادی از جذب از طریق جذب در مکان های مشخص و به شکل هم دما لانگمیور رخ می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
223
لینک کوتاه:
magiran.com/p845099 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!