ارزیابی اقتصادی عملکرد مراکز بازتوانی سرپایی معتادان سازمان بهزیستی کشور در سال 1380

چکیده:
به منظور ارزیابی اقتصادی عملکرد مراکز بازتوانی سرپایی معتادان سازمان بهزیستی از کلیه مراکز درمان بازتوانی سرپایی سازمان بهزیستی درخواست شد، جدول هزینه ای را که دوره زمانی اسفند 79 تا اسفند 80 را در بر می گیرد، تکمیل نمایند. تا تاریخ نگارش این مقاله 19 استان اطلاعات خود را ارسال نمودند و تحلیل اقتصادی حاضر نیز بر اساس این دسته از اطلاعات صورت گرفت.
هم چنین بر اساس پرسش نامه ای که برای مراجع در هر مرکز درمانی تکمیل می شود، هزنیه ماهانه مصرف مواد آنها محاسبه شد. سپس بر اساس ضریب میزان پرهیز از وضعیت سوء مصرف مواد در کلیه مراجعان، سود حاصل از عدم مصرف مواد – به خاطر درمان – نیز محاسبه شد.
یافته های به دست آمده عبارتند از:1- هزینه یک دوره درمانی هر مراجع در مراکز مختلف، بطور میانگین، 246897 ریال در طی سال 1380 بوده است.
2- هزنیه ماهانه مصرف مواد هر مراجع، به طور میانگین 600000 ریال بوده است.
3- با محاسبه مدت پرهیز از مصرف مواد در مراجعان درمان شده، سود ناشی از عدم مصرف مواد به طور میانگین برای هر مراجع 787000 ریال بوده است.
4- بر این اساس نسبت سود به هزینه در مراکز درمانی مورد مطالعه، حدودا 3.2 ریال سود به ازای هر یک ریال هزینه بوده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
145
لینک کوتاه:
magiran.com/p85070 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!