اختلالات انسدادی دفعی و عوامل موثر در زنان بالای 40: مطالعه همه گیر شناختی

چکیده:
اهداف
هدف این مطالعه اپیدمیولوژیک، تعیین میزان شیوع اختلالات انسدادی دفعی و عوامل موثر بر آن در زنان 40 سال به بالا بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه، مقطعی 800 زن 40 سال و بالاتر ساکن منطقه 17 تهران به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و با مصاحبه و تکمیل پرسشنامه (منزل به منزل) بررسی شدند. برای آنالیز داده ها از آزمون خی دو و آزمون تعقیبی فیشر استفاده شد.
یافته ها
در این مطالعه شیوع اختلال انسدادی دفع مدفوع خفیف 36/5% (حدود اطمینان 95%، 39%- 33)، متوسط 8% (حدود اطمینان 95%، 10%- 6%) و شدید 5/0% (حدود اطمینان 95%، 9/0%- 01/0%) بود. اختلالات انسدادی دفع مدفوع فقط با سن رابطه معنی دار آماری داشت (P=0/006). با افزایش میزان تحرک بدنی نسبت موارد اختلال دفع کاهش نسبی نشان داد و این روند کاهشی از نظر آماری معنی دار بود (P=0/004). بین اختلال انسدادی دفع مدفوع و بیماری های آرتروز، افسردگی و اضطراب، پوکی استخوان، سرفه مزمن، بیماری روده ای مزمن، و دیابت رابطه معنی داری وجود داشت (P<0/005)
نتیجه گیری
این مطالعه با مشخص کردن میزان شیوع قابل توجه اختلالات انسدادی دفعی و عوامل موثر بر آن در زنان جامعه ایرانی نشان داد که درباره این همه گیری پنهان و عوامل خطر و بازدارنده آن در بین زنان جامعه اطلاعات کمی وجود دارد و به ارزیابی و تحقیق بیشتری نیاز است. در مطالعه حاضر توجه به امر پیشگیری، غربالگری، آموزش و درمان به موقع بیماران برای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی زنان توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p851516 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!