کیفیت زندگی، رفاه وافسردگی سالمندان ایرانی مقیم سیدنی در کشور استرالیا

پیام:
چکیده:
اهداف
هدف از انجام این تحقیق دستیابی به اطلاعات مربوط به وضعیت سلامت سالمندان ایرانی مهاجر در استرالیا بود.
مواد و روش ها
این بررسی یک مطالعه کمی و به صورت مقطعی بود که در سالهای 2005-7 انجام شد. در این تحقیق تعداد 302 سالمند ایرانی مهاجر که سن آنها 65 سال و بیشتر بود و حداقل شش ماه در سیدنی استرالیا زندگی می کردند، شرکت داده شدند. افراد مورد مطالعه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به شکل مصاحبه چهره به چهره، مصاحبه تلفنی و ارسال پرسشنامه از طریق پست و عودت فرم تکمیل شده توسط سالمندان بود. سوالات این تحقیق بر اساس مطالعه وزارت بهداشت و رفاه کشور استرالیا تعیین شد.
یافته ها
اکثریت سالمندان ایرانی مهاجر دارای علایم و نشانه های اضطراب و افسردگی در حد متوسط بودند (44%) و بیش از نیمی از آنان (58%) سطح متوسطی از احساس روانی خوب بودن را داشتند. از نظر عملکرد فیزیکی (41%) سالمندان دچار محدودیت متوسط و به همان مقدار نیز فاقد محدودیت بودند. از نظر توانایی انجام فعالیت های روزانه زندگی اکثریت (56%) سالمندان مستقل بودند. وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ پذیری متغیرهای تعیین کننده قوی وضعیت سلامت جسمانی و روانی سالمندان بودند.
نتیجه گیری
ابتلا به بیماری های مزمن، میزان فعالیت های فیزیکی و اجتماعی و همچنین میزان دسترسی به اطلاعات و آگاهی از خدمات و مراقبتهای سالمندی تعیین کننده های قوی وضعیت سلامت جسمی و روانی سالمندان ایرانی مهاجر بودند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p851826 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.