بررسی اثر تزریق درون صفاقی عصاره الکی دانه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) بر وزن اپیدیدیم و دفران و میزان ذخیره اسپرم در اپیدیدیم (ESR) در موش رت نر نژاد ویستار

پیام:
چکیده:
همواره افزایش جمعیت یکی از مشکلات اصلی جوامع به شمار می رود و کنترل جمعیت با داروهای شیمیایی یکی از نگرانی های بشر است.عوارض جانبی ناشی از مصرف این داروها، انسان را به سوی استفاده از داروهای گیاهی کشانده است.گیاه رازیانه یکی از این موارد می باشد که تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عصاره الکلی دانه آن بر وزن اپیدیدیم و دفران و میزان ذخیره اسپرم در اپیدیدیم (ESR) پرداخته است. در این مطالعه، ازموش رت نر بالغ نژاد ویستار،3-2 ماهه(با وزن تقریبی10±190گرم)استفاده گردیده است. حیوانات به 4 گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. چهار گروه تجربی به مدت 15 روز به ترتیب دوزهای μlit 280، 35،70،140 از عصاره الکلی دانه رازیانه دریافت کردند. در همین مدت گروه کنترل سرم فیزیولوژی را به صورت درون صفاقی(IP) دریافت کردند. روز پانزدهم، رت های هرگروه توسط مخلوطی از زایلزین2% (Xylazine) و کتامین10% (ketamin) (mg/kg100) بی هوش شدند. سپس شکم حیوانات باز شد و اندام تولیدمثلی، اپیدیدیم و دفران از بدن حیوانات خارج و وزن شدند. پس از وزن شدن، دم اپیدیدیم جدا شد و پس از خوردشدن، محلول همگنی ازآن آماده شد و اسپرمها شمارش گردید. کاهش چشمگیر در میزان اسپرم ها، در نتیجه کم شدن وزن اپیدیدیم و میزان هورمون ها نشانگر تاثیر عصاره الکلی دانه گیاه رازیانه در کاهش فعالیت های تولید مثلی جنسی نر است. ارزان بودن و داشتن طعم مناسب جز محاسن این گیاه می باشد. شایان ذکر است به منظور تعیین دوزی که در آن ایجاد اسپرم به طور کامل متوقف شود و بررسی عوارض جانبی آن نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
169
لینک کوتاه:
magiran.com/p853514 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.