پیشگویی کننده های رفتار ورزشی دانشجویان بر اساس الگوی مراحل تغییر با استفاده از تحلیل مسیر

پیام:
چکیده:

به رغم فواید زیاد رفتار ورزشی و سبک زندگی فعال هنوز کم تحرکی یکی از مشکلات سلامت در بین دانشجویان است. موضوع کلیدی در تحقیقات رفتار ورزشی، شناخت متغیرهای روانی تاثیر گذار مبتنی بر الگو های آموزش سلامت است. یکی از مهم ترین این الگو ها الگوی مراحل تغییر است که در کشور ما و به خصوص در بین دانشجویان به آن پرداخته نشده است. از این رو، در این مطالعه کارایی الگو مراحل تغییر در پیشگویی رفتار ورزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با استفاده از تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این مطالعه مقطعی، دانشجویان سال اول دانشگاه علو م پزشکی گیلان (418 نفر) پرسشنامه های معتبر شده سنجش سازه های الگوی مراحل تغییر و میزان رفتار ورزشی را تکمیل نمودند و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و LISREL 8.80 و آزمون های همبستگی و تحلیل مسیر تحلیل شدند.
یافته ها نشان دادند سازه فرایندهای تغییر (راهبرد های رفتاری)، خودکارآمدی و درک مزایای ورزش به ترتیب با ضرایب مسیر 54/0، 20/0 و 11/0 - قدرت پیشگویی کنندگی مراحل تغییر فتار ورزشی را داشتند و در کل، 38 درصد از تغییرات میزان رفتار ورزشی توسط این الگو برازش شده است. مطالعه حاضر کاربرد الگوی مراحل تغییر در تغییر رفتار ورزشی در دانشجویان ایران را تایید می کند.

زبان:
فارسی
صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p855671 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.