وضعیت فشار خون در شهر یزد

پیام:
چکیده:
افزایش فشار خون سرخرگی، یکی از مهم ترین مسائل سلامت همگانی در جهان امروز است. به رغم تمامی پیشرفت های علمی که در زمینه تشخیص و درمان این بیماری انجام شده است، هنوز شایع ترین و یکی از مهم ترین عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی است که خود عامل 20 تا 50 درصد از همه مرگ ها در جهان محسوب می شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین میانگین فشار خون، تعیین میزان شیوع فشار خون بالا و پراکندگی آن و تعیین وضعیت آگاهی از بیماری خود، درمان و کنترل بیماری فشار خون بالا در جامعه بزرگسالان شهر یزد بود.
در این مطالعه1130 نفر (456 مرد و 674 زن) بالاتر از 18 سال به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب و با مراجعه به در منازل مورد بررسی قرار گرفتند. مقادیر فشار خون سیستولیک بزرگتر یا مساوی 140 میلی مترجیوه و یا فشار خون دیاستولیک بزرگتر یا مساوی 90 میلی متر جیوه جهت تعیین ابتلا به بیماری فشار خون و طبقه بندی آن براساس هفتمین گزارش کمیته ملی مشترک پیشگیری، تعیین گردید. یافته ها نشان داد میانگین فشار خون سیستولیک در مردان و زنان به ترتیب 18.2±132.2 و 21.9±129 میلی متر جیوه (0.5>P) و فشار خون دیاستولیک نیز به ترتیب 11.2±85.0 و 12.3±83.1 میلی متر جیوه (0.01>P) بود. میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در گروه های سنی از نظر آماری تفاوت معنی دار داشت (0.001>P). میزان شیوع بیماری فشار خون 38.1 درصد (در مردان 41.7 درصد و در زنان 35.7 درصد) بود (0.5>P). از میان این تعداد 60.9 درصد در مرحله اول بیماری و 39.1 درصد در مرحله دوم قرار داشتند. در ارتباط با آگاهی از بیماری خود، اقدام به درمان و کنترل بیماری در مبتلایان به فشار خون بالا مشاهده گردید که فقط 43.7 درصد از بیماران از بیماری خود آگاهی دارند و از این افراد 77.1 درصد جهت درمان اقدام نموده اند. از میان افرادی نیز که جهت درمان اقدام نموده اند 12.4 درصد فشار خون کنترل شده داشتند.
میانگین مقادیر فشار خون در دو جنس و در گروه های سنی تقریبا مشابه سایر مطالعاتی است که مورد بررسی قرار گرفتند. میزان شیوع بیماری فشار خون در یزد در مقایسه با سایر نقاط ایران و جهان در حد نسبتا بالایی است و نسبت به نتایج به دست آمده در سال های قبل افزایش داشته است. درصد وضعیت آگاهی، درمان و کنترل بیماری در شهر یزد نیز مانند سایر مناطق مطلوب نیست. تفاوت زیاد در میزان بیماری و اقدام به درمان و کنترل آن ممکن است نشانه عدم کفایت دستورالعمل های درمانی یا عدم پذیرش آن توسط بیماران باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
101
لینک کوتاه:
magiran.com/p855682 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!