مقایسه الگوی ژنتیکی ایزوله های اشریشیاکلی عامل پیلونفریت و سیستیت با استفاده از روش Pulsed Field Gel Electrophoresis

پیام:
چکیده:
مقدمه
عفونت مجاری ادراری یکی از معمول ترین عفونت های باکتریایی است که توسط گروهی از باکتری ها که به نام اوروپاتوژن اشریشیاکلی شناخته می شوند و دارای تنوع ژنتیکی زیادی می باشند ایجاد می شود. سیستیت و پیلونفریت دو نوع از علایم بالینی است که در بیماران مبتلا به این نوع از عفونت ها مشاهده می شود. تنوع ژنتیکی بالای ایزوله های اشرشیاکلی مانع تشخیص سوش های غالب در ایجاد عفونت مجاری ادراری می شود و هنوز این مسئله که آیا تمام ایزوله های اوروپاتوژن قادر به ایجاد هر دو بیماری پیلونفریت و سیستیت هستند یا خیر مشخص نیست. روش های مناسب و دقیقی برای تقسیم بندی ژنتیکی این ارگانیسم ها مورد نیاز است که یکی از بهترین این روش ها پالس فیلد (Pulsed Field) می باشد که در این مطالعه به منظور بررسی الگوی ژنتیکی ایزوله های عامل عفونت ادراری از آن استفاده شده است.
روش
این بررسی توصیفی - مقطعی بر روی 90 سوش Escherichia coli جدا شده از کودکان مبتلا به عفونت های ادراری انجام گرفت و الگوهای ژنتیکی به دست آمده برای 42 ایزوله عامل سیستیت و 48 ایزوله عامل پیلونفریت با روش PFGE مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
با استفاده از روش PFGE کلا 66 الگو به دست آمد که بیشترین درصد ایزوله ها تعداد 13 و 12 باند و کمترین درصد ایزوله ها تعداد 19 و 8 باند تشکیل دادند. اندازه ژنوم ایزوله ها نیز kbp 1610-4170 بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که در بعضی موارد ایزوله های عامل سیستیت و پیلونفریت دارای الگوی مشترک می باشند و علایم بالینی متفاوت مربوط به بروز فاکتور های مختلف است.
زبان:
فارسی
صفحه:
207
لینک کوتاه:
magiran.com/p864208 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.