اختلال عملکرد تیروئید در خانم های مسن شهر تبریز

چکیده:
مقدمه
هدف این مطالعه مقطعی، تحقیق در مورد شیوع اختلالات تیروئیدی در زنان بالای 60 سال در تبریز که بزرگترین شهر شمال غرب ایران است می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مراکز بهداشتی شهر تبریز و بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی، یک نمونه 1000 نفری با سن بین 89-60 سال(متوسط 4/5 ± 5/64) انتخاب شد و تست های عملکرد تیروئید(شامل TSH و سطح آزاد T4 و سطح آزاد T3) در این افراد انجام شد. آنتی میکروزومال آنتی بادی فقط در افرادی که سطح TSH بالا داشتند اندازه گیری شد.
نتایج
هفتاد و سه نفر(3/7%) سطح TSH سرمی بالا(> mIu/l 5/4) و 54 نفر(4/5%) سطح TSH کمتر از میزان نرمال) < mIu/l 3/0) داشتند. شیوع کلی اختلالات تیروئیدی درکل نمونه7/12% بود. شیوع هیپوتیروئیدیسم آشکار و تحت بالینی به ترتیب 5/1% و 8/5% و شیوع هایپرتیروئیدیسم آشکار و تحت بالینی به ترتیب 2/1% و 4/1% بود. در افراد با سطح TSH بالا، تیترهای بالای آنتی میکروزومال آنتی بادی در 6/60% از بیماران به دست آمد.
نتیجه گیری
شیوع عملکرد بیوشیمیایی غیرطبیعی تیروئید گزارش شده در این مطالعه قابل توجه بوده و نتایج مطالعات قبلی در جمعیت های دیگر را تایید می نماید. ما در این مطالعه شیوع بالایی از اختلالات تیروئید را در جمعیت زنان مسن آذربایجان شرقی به دست آوردیم. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند اطلاعات پایه ای جهت تعیین برنامه بهداشت عمومی و ایجاد تغییرات را فراهم نماید.
زبان:
فارسی
صفحه:
148
لینک کوتاه:
magiran.com/p876913 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!