تاثیر تک مگا دوز ویتامین دی بر عوامل پیش التهابی در مادران مبتلا به دیابت بارداری پس از زایمان

چکیده:
مقدمه
با شناسایی گیرنده های ویتامین دی در نسوج مختلف اجزای سیستم ایمنی و اهمیت این ویتامین افزایش یافته است. هدف از این مطالعه تعیین اثر تک دوز 300000 واحدی ویتامین دی بعد از زایمان در افراد مبتلا به دیابت بارداری بر وضعیت فاکتورهای پیش التهابی تاثیر گذار بر مقاومت به انسولین بوده است.
روش بررسی
این کارآزمایی بالینی تصادفی شده با طول دوره پیگیری سه ماهه با مشارکت 45 نفر از خانم هایی که برای اولین بار در بارداری اخیر خود دیابت بارداری آنها تشخیص داده شده بود انجام شد. بیماران به طور تصادفی در دو گروه آزمون و غیرآزمون تقسیم، که به گروه آزمون یک دوز 300000 واحد ویتامین دی تزریق و گروه دیگر دریافت نکردند. هموگلوبین گلیکوزیله A1C، 25- هیدروکسی ویتامین دی، گلوکز ناشتا و دوساعته، TNF-α، اینترلوکین-1، CPR و آدیپونکتین اندازه گیری شد.
نتایج
میانگین آدیپونکتین قبل و بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداد، ولی تنها در گروه آزمون بعد از مداخله نسبت به قبل از خود افزایش معنی داری حاصل نمود. میانه غلظت 25- هیدروکسی ویتامین دی سرم در گروه آزمون قبل از مداخله 25/24 و بعد از مداخله 1/62 نانومول در لیتر بدست آمد(001/0< P-value)، در حالی که این ارقام در گروه غیر آزمون به ترتیب 3/25 و 1/24 بوده است (02/0= P-value). میانه TNF-α در گروه آزمون از 2/6 پیکو گرم در لیتر در شروع مداخله به 05/3 کاهش یافته در حالی که در گروه غیر آزمون از 25/1 به 95/3 افزایش یافته است. میانه اینترلوکین-1 در آغاز و پایان مداخله بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداده است.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که تجویز مکمل تزریقی مگا دوز 300000 واحدی ویتامین دی بعد از وضع حمل به خانم هایی که برای اولین بار دیابت بارداری آنها تشخیص داده شده بود، سبب بهبود وضعیت ویتامین دی، کاهش فاکتور التهابی TNF-α و افزایش آدیپونکتین می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
242
لینک کوتاه:
magiran.com/p876925 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!