بررسی فراوانی IgM و IgG توکسوپلاسما گوندی در بیماران پیوند کلیه ارومیه، سال 89-1388

چکیده:
زمینه و هدف
انگل توکسوپلاسما گوندی تک یاخته داخل سلولی اجباری است. آلودگی به توکسوپلاسما عمدتا بدون علامت است ولی در افرادی با ضعف سیستم ایمنی مانند افراد بیمار بدخیم تحت شیمی درمانی، بیماران پیوندی و بیماران سرطانی و ایدزی می تواند عوارض شدیدی داشته باشد.
روش کار
این مطالعه مقطعی بر اساس نمونه گیری از 83 بیمار پیوندی که بعد از شش تا دوازده ماه عمل پیوند و پس از مرخصی از بیمارستان جهت بررسی وضعیت سلامت به بخش کلیه درمانگاه پیوند کلیه ارومیه از آذر ماه 1388 تا شهریور 1389 مراجعه کرده بودند انجام گرفته است.
یافته ها
در مطالعه حاضر (3/43%)36 بیمار پیوندی شامل11 بیمار زن و25 بیمار مرد از مجموع 83 بیمار، آنتی بادی IgG بر علیه توکسوپلاسما گوندی داشتند. فقط (8/4%)4 زن از جامعه بیماران آنتی بادی IgM بر علیه توکسوپلاسما گوندی داشتند و تمام مردان از نظر این آنتی بادی منفی بودند. هر دو آنتی بادی IgG و IgM در این 4 بیمار زن بطور همزمان مثبت بود. هیچ ارتباط معنی داری بین افراد با وجود آنتی بادی IgG بر علیه توکسوپلاسما و تماس با گربه و مصرف گوشت خام و یا کم پخته پس از عمل، اثرات همودیالیز قبل از پیوند، و محل زندگی اعم از شهر یا روستا و سطح سواد وجود نداشت.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان دهنده شیوع نسبتا بالای IgG بر علیه توکسوپلاسما گوندی در بیماران پیوندی است. با توجه به نتایج به نظر می رسد شرایط آب و هوایی و جغرافیایی، عدم آموزش و آگاهی کافی مراقبت های بعد از عمل پیوند نقش مهمی در کسب این عفونت دارد. غربالگری های منظم و مستمر جهت تعیین آنتی بادی علیه توکسوپلاسما گوندی بعد از عمل در این بیماران ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p878793 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!