بررسی تاثیر تغییرات کرنش اولیه در رفتار لرزه ای شبکه های کش بستنی تخت

چکیده:
وقوع زمین لرزه های مهیب در نقاط مختلف دنیا نشان داد که بر خلاف تصور اولیه مبنی بر آسیب ناپذیری سازه های فضاکار، این سازه ها نیز بهنگام وقوع زلزله های شدید گرچه بصورت جزئی و یا موضعی، آسیب پذیر می باشند. لذا تعیین رفتار و پاسخ این سیستم ها به زمین لرزه های احتمالی و شناسائی نقاط ضعف و مکانیزم های خرابی آنها جهت تقلیل آسیب های احتمالی و دستیابی به قابلیت سرویس بی وقفه، ضروری می نماید. سازه های فضاکار کش بستی، زیرمجموعه ای از سازه های فضاکار می باشند که از دو مجموعه اعضای صرفا فشاری (میله ای) و اعضای منحصرا کششی (کش) تشکیل یافته اند. این نوع سازه ها برای ایستائی نیاز به کرنش اولیه دارند. هدف کلی از این تحقیق بررسی اثر تغییرات کرنش اولیه در رفتار و پاسخ سازه های کش بستی تخت، تحت اثر شتاب نگاشت های مختلف است. دلیل انجام مطالعات لرزه ای بر روی شبکه های کش بستی تخت این است که تا کنون رفتار دینامیکی این سازه ها تحت اثر زلزله های واقعی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این گزارش پس از توصیف نحوه مدل سازی عناصر محدود، مدل های مورد مطالعه و شتاب نگاشت های مورد استفاده، نتایج تحلیل های دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی و تاثیر تغییرات کرنش اولیه در رفتار لرزه ای شبکه های کش بستی تخت مورد بررسی قرار گرفته است.
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p880144 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.