بررسی پایداری شبکه های کش بستنی پیوسته و ناپیوسته عضو فشاری متشکل از سادک های مثلثی

چکیده:
سیستم های کش بستی سیستم های فضاکار مشبکی هستند که صلبیت آنها توسط اعمال خودتنیدگی حاصل می شود. در مطالعه حاضر پایداری شبکه های کش بستی انعطاف پذیر هندسی، که از سادک های (Simplex) مثلثی تشکیل شده اند، با انجام تحلیل های خرابی با استفاده از روش عناصر محدود، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثرات مربوط به نوع تاشه (تاشه های پیوسته یا ناپیوسته عضو فشاری)، شرایط تکیه گاهی و روابط مختلف تنش - کرنش مورد استفاده برای اعضای کششی، بر روی رفتار ناپایداری شبکه های کش بستی، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهند که نوع تاشه، شرایط تکیه گاهی و رابطه تنش - کرنش اعضای کششی تاثیر بسزایی در نوع مکانیزم های خرابی، مقاومت و سختی سازه ای تاشه ای مورد مطالعه دارند.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p880150 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!