بررسی دقت روابط متداول برای محاسبه زیر فشار درپی همگن و همسان سدهای وزنی دارای پرده آب بند بالادست با توسعه تحلیلگر دو بعدی NASIR

چکیده:
هدف از ارائه مقاله حاضر توسعه نرم افزار دو بعدی NASIR (Numerical Analyzer for Scientific and Industrial Requirements) که به منظور تحلیل جریان تراوش در پی همگن و همسان سدهای دارای پرده آب بند بکار می رود. در این نوشتار جزئیات تدوین این مدل عددی مورد تشریح و صحت سنجی قرار گرفته و از آن در ارزیابی دقت روابط متداول مهندسی برای برآورد زیر فشار استفاده می شود. این نرم افزار از روش عددی گالرکین - حجم محدود برای مدلسازی تراوش در پی سدهای بتنی وزنی و حل معادلات حاکم بر پدیده تراوش در محیط مذکور استفاده می نماید. دقت مدل تهیه شده با استفاده از نتایج ارائه شده توسط محققین پیشین که با بکارگیری روشی تحلیلی، زیر فشار در زیر سدهای وزنی دارای پرده آب بند در بالادست را بدست آورده اند ارزیابی می گردد. سپس با اطمینان از صحت نتایج این مدل عددی از آن برای ارزیابی دقت روابط متداول برای برآورد تقریبی زیر فشار سدهای مذکور روی پی همگن و همسان ارائه شده توسط لین و بلای، استفاده می شود
زبان:
فارسی
صفحه:
71
لینک کوتاه:
magiran.com/p880154 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.