جستجو در تصاویر عمیق GaBoDs برای یافتن خوشه های کهکشانی به روش همگرایی ضعیف گرانشی

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر این است که به کمک روش همگرایی ضعیف، خوشه های کهکشانی را آشکارسازی کنیم. به این ترتیب که روش روزنه جرم را برای منطقه ای به وسعت 0.32 درجه مربع که توسط دوربین WFI در تلسکوپ MPG/ESO2.2 گرفته شده است اعمال نموده و قله های جرمی را بر اساس جرمشان و نه بر اساس روشناییشان آشکار می نماییم. برای این منظور از تابع فیلتر مناسب، به پروفایل برش و سپس پروفایل جرمی آن می رسیم. در نهایت قله های جرمی با اطمینان آشکارسازی بالاتر را استخراج می کنیم. انتقال به سرخ این مجموعه از قله های جرمی را می توان در تحقیق های بعدی به دست آورد و جرم دقیق آنها را محاسبه نمود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
69
لینک کوتاه:
magiran.com/p882976 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!